نمایش ۲,۰۰۱ - ۲,۰۲۵ از ۵,۹۳۹

کد رزرونام رانندهمبلغ سرویسریکاوری سرویس
۵۰۰۴۰منصور بهرامیان۲,۶۶۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر رفت و برگشت شد(عابدی)*
۵۰۰۵۷محمدرضا فلاح پور۱,۶۰۰,۰۰۰ تومانمسافر راضی بود . سفر تغیرات نداشت . راننده ۱۲۵۰ دریافت کرد(عابدی)*
۵۰۰۶۱علیرضا وصفی بخشی۲,۹۲۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت(عابدی)*
۵۰۰۶۲علیرضا فرخنده (مشهد)۱,۵۹۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت(عابدی)*
۵۰۰۶۳احمد میانجی۱,۲۲۰,۰۰۰ تومانمسافر راضی بود . سفر تغیرات نداشت . راننده ۹۸۰ دریافت کرد(عابدی)*
۵۰۰۵۴ابوالفضل جعفری۶۰۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت(عابدی)*
۵۰۰۵۵ابوالفضل جعفری۶۰۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت(عابدی)*
۵۰۰۵۶ناصر نورانی(قزوین)۹۲۰,۰۰۰ تومانمسافر راضی بود . سفر تغیرات نداشت . راننده ۷۰۰ دریافت کرد(عابدی)*
۴۹۸۹۹سعید مقدم زرندی۵۰۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت(عابدی)*
۵۰۰۴۹علیرضا حسینمردی۰ تومانراننده این کد وصفی بخشیه(عابدی)*
۵۰۰۲۲سعید مقدم زرندی۸۱۰,۰۰۰ تومانمسافر راضی بود . سفر تغیرات نداشت . باید مبلغ ۶۵۰ به راننده پرداخت کنند(عابدی)*
۵۰۰۲۰حسن خوشدل۱,۵۰۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت . (عابدی)*
۵۰۰۴۵محمد قپانچیان(ساری)۱,۲۰۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت(عابدی)*
۵۰۰۰۴احمد پاریاب۱,۷۵۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت(عابدی)*
۵۰۰۳۵شکراله بهرامی(فولادشهر)۳,۷۳۰,۰۰۰ تومانمسافر راضی بود . سفر رفت و برگشت و توقف داشت . راننده ۳۳۱۰ دریافت کرد(عابدی)*
۵۰۰۰۵حامد سلیمانی۱,۶۰۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت (عابدی)*
۵۰۰۳۹محمود خامسی پور۲,۶۷۰,۰۰۰ تومانمسافر راضی بود . سفر تغیرات نداشت . راننده ۲۳۵۰ دریافت کرد(عابدی)*
۵۰۰۴۰نصرالله کیانی اشترجانی (اصفهان)۰ تومانراننده این کد منصور بهرامیانه(عابدی)*
۴۹۸۲۳مهدی مومیوند(همدان)۹۵۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت(عابدی)*
۵۰۰۰۳حسینی (کرمان)۲,۲۶۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت(عابدی)*
۵۰۰۰۰مسعود پورابراهیم(شیراز)۱,۲۵۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت(عابدی)*
۴۹۹۹۳هادی پورحاجیان تبریزی (تبریز)۱,۶۴۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت(عابدی)*
۵۰۰۰۸مسعود پورابراهیم(شیراز)۱,۲۸۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت(عابدی)*
۵۰۰۰۹حسینی (کرمان)۲,۰۰۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت(عابدی)*
۵۰۰۱۸مسعود عابدی(شیراز)۷۳۰,۰۰۰ تومانقراردادی . سفر تغیرات نداشت(عابدی)*
کد رزرونام رانندهمبلغ سرویسریکاوری سرویس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن