نمایش ۲۶ - ۵۰ از ۵,۹۳۹

کد رزرونام رانندهمبلغ سرویسریکاوری سرویس
۵۴۸۲۴امید جانعلی (بابل)۲,۹۳۳,۳۵۰ تومان
۵۴۸۱۵امید جانعلی (بابل)۱,۴۵۴,۷۵۰ تومان
۵۴۸۲۰آرش رضایی۱,۲۳۹,۱۵۰ تومان
۵۴۷۹۱حمید خوشخویی۹۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۷۹۰علیرضا فرخنده (مشهد)۴,۷۸۹,۷۰۰ تومان
۵۴۶۹۴امیر ترکمپور(تبریز)۲,۵۰۳,۵۵۰ تومان
۵۴۶۲۸اسفندیار خداداد (ارومیه)۳,۹۹۲,۰۵۰ تومان
۵۴۸۰۱سید روح الله سادات(قم)۲,۲۷۵,۷۰۰ تومان
۵۴۶۶۴محمد رضا معینی(اصفهان)۳۲۰,۰۰۰ تومان
۵۴۵۷۳مسعود پورابراهیم(شیراز)۳,۸۵۲,۵۰۰ تومان
۵۴۷۳۹احمد پاریاب۱,۵۶۸,۰۰۰ تومان
۵۴۷۷۹مهدی مظفری(تبریز)۳,۹۱۲,۰۵۰ تومان
۵۴۷۸۲مهناز سعید آبادی(اراک)۵۰,۰۰۰ تومان
۵۴۷۹۸علیرضا فرخنده (مشهد)۴,۳۸۹,۷۰۰ تومان
۵۴۸۰۰اسماعیل رفیعی کرکوندی (اصفهان)۳۲۰,۰۰۰ تومان
۵۴۸۰۲مهدی گلستان پرست۶۶۵,۳۰۰ تومان
۵۴۷۹۸علیرضا فرخنده (مشهد)۴,۳۸۹,۷۰۰ تومان
۵۴۵۷۳مسعود پورابراهیم(شیراز)۳,۸۵۲,۵۰۰ تومان
۵۴۷۳۸علیرضا فرخنده (مشهد)۴,۳۸۹,۷۰۰ تومان
۵۳۵۳۸علیرضا فرخنده (مشهد)۰ توماناشتباه اختصاص خورده
۵۴۷۸۱علیرضا فرخنده (مشهد)۴,۲۲۹,۷۰۰ تومان
۵۴۷۸۸علیرضا قاسمی۱,۷۰۰,۰۰۰ تومانراضی بودند و یک مقصد اضافه شد و راننده مبلغ ۱۷۰۰ دریافت کرد(عابدی)*
۵۴۷۸۹شکراله بهرامی(فولادشهر)۱,۸۱۰,۰۰۰ تومانقراردادی یک ساعت توقف در مسیر و ۳ مقصد در تهران داشتند(قاسمی)*
۵۴۷۸۴هادی قاسمی۳,۰۴۰,۰۰۰ تومانمسافر پاسخ نداد و راننده مبلغ ۲۶۷۵ دریافت کرد(قاسمی)*
۵۴۷۷۷امید جانعلی (بابل)۱,۸۵۰,۰۰۰ تومانقراردادی یک ساعت تاخییر در مبدا داشتند(قاسمی)*
کد رزرونام رانندهمبلغ سرویسریکاوری سرویس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن