نمایش ۱ - ۲۵ از ۸,۷۱۱

 کد رزرو نام مسافر نام راننده کد راننده نوع خودرو درخواستی مدل خودرو مبلغ سرویس مبلغ کمیسیون این سفر درصد کمیسیون پیش پرداخت مبلغ دریافتی راننده مبلغ پرداخت شرکتی شماره مسافر برگشت دارد؟ سرویس قراردادی مبدا مقصد تاریخ شماره راننده تاریخ پرداختی شرکتی تاریخ تسویه با راننده بدهی بدهی سرویس قراردادی
۶۰۷۹۳آقای حسنی(زرمعدن)رضا ارباب حصاری(راننده شرکت)۱۷۲۸داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰سمند تاکسی ۱۴۰۰۱۴,۰۸۷,۵۰۰ ریال۱۴,۰۸۷,۵۰۰ ریال۱۰۰۱۴,۰۸۷,۵۰۰ ریال۰۹۱۲۴۷۱۸۷۴۰برگشت ندارد|۰زرمعدن اخترانتهرانزرمعدن۱۴۰۳/۰۳/۰۹۰۹۱۲۴۰۸۱۸۶۴۰ ریال
۶۰۷۹۴آقای ترحمی(دقیق شیمی)سعید زاهدی(رشت)۱۵۳۰داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰دنا ۱۳۹۸۱۵,۱۸۰,۰۰۰ ریال۳,۰۳۶,۰۰۰ ریال۲۰۱۵,۱۸۰,۰۰۰ ریال۰۹۱۲۲۶۵۹۷۶۸برگشت ندارد|۰دقیق شیمیرشتتهران۱۴۰۳/۰۳/۰۹۰۹۱۲۶۰۲۵۳۶۲-۱۲,۱۴۴,۰۰۰ ریال
۶۰۷۹۵آقای طیارو و آقای صفری(زرمعدن)محمدرضا حسین پور۱۶۳۷داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰تویوتا پریوس ۲۰۱۷۲,۵۳۲,۰۰۰ ریال۳۰۳,۸۴۰ ریال۱۲۲,۵۳۲,۰۰۰ ریال۰۹۱۲۲۴۱۵۲۶۵برگشت ندارد|۰زرمعدن اخترانتهران میرداماد ۰۹۱۲۲۴۱۵۲۶۵فرودگاه مهرآباد۱۴۰۳/۰۳/۰۹۰۹۱۲۲۷۱۸۴۸۶-۲,۲۲۸,۱۶۰ ریال
۶۰۷۹۶آقای امیدوار(فرزان فن اندیشان فردا)علیرضا حسینمردی۳۰۹۳خارجی(سوناتا-کمری-سفران)|۰رنوسفران۲۰۱۶۴۶,۹۳۲,۰۰۰ ریال۴۶,۹۳۲,۰۰۰ ریال۱۰۰۴۶,۹۳۲,۰۰۰ ریال۰۹۱۲۲۳۷۵۹۵۰برگشت و توقف(خودرو خاموش)|۰فرزان فن اندیش فرداتهران اشرفی اصفهانی بلوار فلاح زاده خیابان پارک میدان پارکزنجان۱۴۰۳/۰۳/۰۹۰۹۱۰۲۰۴۶۳۱۹۰ ریال
۶۰۷۹۱آقای رازقی(فناوری و نوآوری فولادمبارکه)صادق ثقفی(اصفهان)۱۷۲۶داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰پژوپارس شخصی ۱۳۹۷۰ ریال۰ ریال۲۰۰ ریال۰۹۱۰۴۵۳۱۶۵۹برگشت ندارد|۰فناوری و نوآوری فولاد مبارکهاصفهانتهران۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۹۰۸۷۴۹۹۸۲۰ ریال
۶۰۷۸۵آقای آقاجانی (فرا سپهر ایرانیان)علیرضا فرخنده (مشهد)۱۴۸۱داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰پژوپارس۱۳۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۱۸۰۰۰۰۰ ریال۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال۰۹۹۱۲۰۵۶۳۱۱برگشت ندارد|۰انتخاب کنیدمشهد بلوار بعثتدر اختیار ۶ ساعت داخل مشهد۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۱۵۹۷۶۵۰۰۹۰ ریال
۶۰۷۸۷آقای عسکری(سروش کویر سپاهان)سید محمد بیدکی۱۷۶۳داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰سمند سفید مدل ۱۳۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۰۹۱۲۴۶۷۹۳۹۸برگشت ندارد|۰فنی مهندسی سروش کویر سپاهانتهران - شهرک صنعتی شمس آباد (فشافویه)کرج - گوهردشت فاز ۳ بلوک ۳ خیابان نوزدهم پلاک ۳۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۱۲۱۶۱۱۷۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۷۸۶آقای عسکری(سروش کویر سپاهان)سید محمد بیدکی۱۷۶۳داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰سمند سفید مدل ۱۳۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۰۹۱۲۴۶۷۹۳۹۸برگشت ندارد|۰فنی مهندسی سروش کویر سپاهانکرج - گوهردشت فاز ۳ بلوک ۳ خیابان نوزدهم پلاک ۳تهران - شهرک صنعتی شمس آباد (فشافویه)۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۱۲۱۶۱۱۷۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۷۸۲آقای رحمانی (شرکت کنت)ابوالفضل جعفری۱۲۵۳داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰پژو تاکسی۴,۶۴۶,۰۰۰ ریال۴,۶۴۶,۰۰۰ ریال۱۰۰۴,۶۴۶,۰۰۰ ریال۰۹۱۲۱۰۷۸۵۰۷برگشت ندارد|۰بی ای تی پارسشهرک صنعتی اشتهارد - شرکت کنتتهران - تهرانسر۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۳۹۵۷۶۶۳۶۸۰ ریال
۶۰۷۸۱آقای رحمانی (شرکت کنت)ابوالفضل جعفری۱۲۵۳داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰پژو تاکسی۴,۶۴۶,۰۰۰ ریال۴,۶۴۶,۰۰۰ ریال۱۰۰۴,۶۴۶,۰۰۰ ریال۰۹۱۲۱۰۷۸۵۰۷برگشت ندارد|۰بی ای تی پارستهران - تهرانسرشهرک صنعتی اشتهارد - شرکت کنت۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۳۹۵۷۶۶۳۶۸۰ ریال
۶۰۷۷۷آقای آذر (شرکت تارا)سجاد معظمی۱۶۸۷داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰دنا ۱۴۰۱ سفید۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال۲۵۹۷۵۰۰۰۰ ریال۲۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال۰۹۱۲۲۴۳۸۳۹۷برگشت و توقف(خودرو خاموش)|۰انتخاب کنیدپرندشهرکرد۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۱۹۳۷۰۵۸۷۸۰ ریال
۶۰۷۲۳خانم کاویانیمحمدرضا حسین پور۱۶۳۷خارجی(سوناتا-کمری-سفران)|۰تویوتا پریوس ۲۰۱۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال۱۲۳۶۰۰۰۰۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال۰۹۹۰۲۹۳۷۷۴۵برگشت ندارد|۰انتخاب کنیدقزوینتهران۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۱۲۲۷۱۸۴۸۶-۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۷۱۹خانم کاویانیمحمدرضا حسین پور۱۶۳۷خارجی(سوناتا-کمری-سفران)|۰تویوتا پریوس ۲۰۱۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال۱۲۳۶۰۰۰۰۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال۰۹۹۰۲۹۳۷۷۴۵برگشت ندارد|۰انتخاب کنیدتهران جردن خ خرم پ ۲۹قزوین۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۱۲۲۷۱۸۴۸۶-۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۶۱۶اقای امیرحسن گلشنی (فولاد فراطرح)احمد پاریاب۱۲۷۰داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰تاکسی سمند۱۴۰۰۱,۵۱۸,۰۰۰ ریال۳۰۳,۶۰۰ ریال۲۰۱,۵۱۸,۰۰۰ ریال۰۹۱۲۵۹۵۷۸۰۹برگشت ندارد|۰فولاد فراطرحرشتتهران۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۱۲۷۳۵۱۲۱۹-۱,۲۱۴,۴۰۰ ریال
۶۰۷۶۳آقای پویش(فرزان فن اندیشان فردا)علیرضا حسینمردی۳۰۹۳خارجی(سوناتا-کمری-سفران)|۰رنوسفران۲۰۱۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال۱۰۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال۰۹۳۷۱۲۳۶۰۰۹برگشت و توقف(خودرو خاموش)|۰فرزان فن اندیش فرداتهران خ گلها خ مرداد خ خرداد پ ۲۹قزوین۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۱۰۲۰۴۶۳۱۹۰ ریال
۶۰۷۷۱آقای هراتی (هلدینگ نظری)سید پوریا فخری۱۷۹۰داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰پژو پارس ۱۳۹۴۱۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال۳,۶۸۷,۵۰۰ ریال۲۵۱۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال۰۹۱۲۲۳۱۵۸۹برگشت و توقف(خودرو خاموش)|۰هلدینگ نظریتهران بلوار شقایق جنوبی نبش ۱۶ شرقیقزوین۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۱۸۹۳۱۶۷۴۲-۱۱,۰۶۲,۵۰۰ ریال
۶۰۶۱۶اقای امیرحسن گلشنی (فولاد فراطرح)احمد پاریاب۱۲۷۰داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰تاکسی سمند۱۴۰۰۱,۵۱۸,۰۰۰ تومان۳۰۳,۶۰۰ تومان۲۰۱,۵۱۸,۰۰۰ تومان۰۹۱۲۵۹۵۷۸۰۹برگشت ندارد|۰فولاد فراطرحرشتتهران۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۱۲۷۳۵۱۲۱۹-۱,۲۱۴,۴۰۰ تومان
۶۰۷۶۱آقای خوشرو (زرمعدن)عباس خادمیان۱۳۴۶خودرو ویژه (آریو-اکسنت)|۰پژو تاکسی ۱۴۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۰۹۳۷۵۱۴۴۰۹۰برگشت ندارد|۰زرمعدن اخترانتهران اسلامشهرزرمعدن۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۱۹۵۱۱۵۷۰۰-۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۶۰۷۶۱آقای دبیرزاده و آقای رضایی(زرمعدن)فردین سلیمانیان۱۶۸۹خودرو ویژه (آریو-اکسنت)|۰آریو ۹۵۱,۸۰۲,۵۰۰ تومان۳۶۰,۵۰۰ تومان۲۰۱,۸۰۲,۵۰۰ تومان۰۹۱۳۲۱۶۱۵۲۶برگشت ندارد|۰زرمعدن اخترانتهران مرزداران ۰۹۱۳۲۱۶۱۵۲۶زرمعدن۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۱۹۷۷۶۵۹۷۳-۱,۴۴۲,۰۰۰ تومان
۶۰۷۲۵آقای صفایی(پاکمن)محمدرضا صدقی۱۵۱۰داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰پژو ۴۰۵- ۱۳۹۵۸۲۵,۳۰۰ تومان۱۶۵,۰۶۰ تومان۲۰۸۲۵,۳۰۰ تومان۰۹۱۹۰۳۳۱۴۰۹برگشت و توقف(خودرو خاموش)|۰پاکمنتهران سعادت آباد میدان فرهنگ خ پیوند یکم خ کاشیپر کوچه کوهسار پ ۱۸پرند۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۰۳۴۵۱۵۵۴۲-۶۶۰,۲۴۰ تومان
۶۰۷۶۱آقای دبیرزاده و آقای رضایی(زرمعدن)بهمن سلیمانی۱۷۱۰خودرو ویژه (آریو-اکسنت)|۰دنا شخصی۱,۸۰۲,۵۰۰ تومان۳۶۰,۵۰۰ تومان۲۰۱,۸۰۲,۵۰۰ تومان۰۹۱۳۲۱۶۱۵۲۶برگشت ندارد|۰زرمعدن اخترانتهران مرزداران ۰۹۱۳۲۱۶۱۵۲۶زرمعدن۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۱۸۳۵۹۴۶۰۷-۱,۴۴۲,۰۰۰ تومان
۶۰۷۶۰آقای عزیزی (زرمعدن)محمد شعبانی۱۷۳۴خارجی(سوناتا-کمری-سفران)|۰رنو سفران۲,۸۹۲,۵۰۰ تومان۳۴۷,۱۰۰ تومان۱۲۲,۸۹۲,۵۰۰ تومان۰۹۱۲۲۹۷۵۶۸۱برگشت ندارد|۰زرمعدن اخترانکرج همایون ویلااصفهان۱۴۰۳/۰۳/۰۸۰۹۹۱۲۴۰۱۶۸۳-۲,۵۴۵,۴۰۰ تومان
۶۰۵۷۰آقای غلامی نژاد(زرمعدن)ابراهیم قوچ بیگی۱۰۵۷داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰سمند۹۵۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۰۹۱۲۰۲۱۹۲۸۶برگشت ندارد|۰زرمعدن اخترانتهران مرزدارانزرمعدن۱۴۰۳/۰۳/۰۱۰۹۱۰۰۱۷۷۳۷۱-۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۶۰۷۵۵آقای کاکائی(پاکمن)احمد پاریاب۱۲۷۰داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰تاکسی سمند۱۴۰۰۸۷۱,۱۰۰ تومان۱۷۴,۲۲۰ تومان۲۰۸۷۱,۱۰۰ تومان۰۹۱۲۵۶۴۶۵۳۴برگشت و در اختیار(خودرو روشن)|۰پاکمنتهراندماوند۱۴۰۳/۰۳/۰۷۰۹۱۲۷۳۵۱۲۱۹-۶۹۶,۸۸۰ تومان
۶۰۷۵۳آقای رضاییعلیرضا افشار۱۷۷۵داخلی(سمند-پژو-برلیانس)|۰جک۰ تومان۰ تومان۰۰ تومان۰۹۱۲۳۶۲۲۲۸۶برگشت ندارد|۰انتخاب کنیدیزدتهران۱۴۰۳/۰۳/۰۷۰۹۳۰۶۵۳۸۴۰۳۰ تومان
 کد رزرو نام مسافر نام راننده کد راننده نوع خودرو درخواستی مدل خودرو مبلغ سرویس مبلغ کمیسیون این سفر درصد کمیسیون پیش پرداخت مبلغ دریافتی راننده مبلغ پرداخت شرکتی شماره مسافر برگشت دارد؟ سرویس قراردادی مبدا مقصد تاریخ شماره راننده تاریخ پرداختی شرکتی تاریخ تسویه با راننده بدهی بدهی سرویس قراردادی
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن